w3c

w3c

  • −20%
Transmisinė alyva Ravenol ATF T-ULV Fluid 1L
  • Transmisinė alyva Ravenol ATF T-ULV Fluid 1L

Transmisinė alyva Ravenol ATF T-ULV Fluid 1L

1211146-001-01-999
15,59 € 19,49 € Sutaupote 20%

RAVENOL ATF T-ULV Fluid transmisinė alyva gaminama naudojant poli alfa alkenus (PAO) bei esterus. Ši alyva skirta naujausios kartos Aisin Warner automatinėms transmisijoms.

Rekomenduojama naudoti:

VW G 053 001 A2,

VOLVO 31492172/ 31492173,

PSA 16 350 560 80,

BMW 83 22 2 413 477,

BMW ATF 7,

ATF AW-2.

Transmisinė alyva Ravenol ATF T-ULV Fluid 1L

Transmisinė

15,59 € 19,49 € Sutaupote 20%

w3c

Kiekis :
Prekių pristatymas
Užduoti klausimą

Paskubėkite! Tik 8 vnt. liko sandėlyje!

Yra sandėlyje

 

Saugus apsipirkimas internetu

 

Greitas prekių pristatymas

 

Prekes galite grąžinti per 14 dienų

RAVENOL ATF T-ULV Fluid yra itin žemo klampumo transmisinė alyva, skirta Aisin Warner 8 pavarų automatinėms transmisijoms sumontuotoms į BMW, Peugeot/Citroen, VW, Volvo automobilius. Prieš naudojant būtina sutikrinti ar atitinką automobilio gamintojo specifikaciją. Alyvos spalva - raudona.

RAVENOL ATF T-ULV Fluid sukurtas siekiant sumažinti mechanininius nuostolius automatinėse transmisijose. T-ULV alyvos kinematinis klampumas prie 40 °C temperatūros yra 50% mažesnis lyginant su kitomis žemos klampos automatinių transmisijų alyvomis. Yra žinoma, jog esant per žemam automatinių transmisijų alyvų klampumui, tai gali sukelti neigiamas pasėkmes įvairioms transmisijos dalims. Tačiau gaminant šią Ravenol alyvą buvo naudojamos dvi esminės technlogijos apsaugančios nuo tokių pasekmių. Pirmiausia, šioje alyvoje yra naudojami Poli alfa alkenai (PAO) turintys žemą sukibimo koeficientą, kas reiškia žemą klampumą esant aukštam slėgiui, o tai sumažina pasipriešinimą tarp judančių paviršių esant elastinio hidrodinaminio tepimo (EHL) sąlygom ir taip prailginant guolių bei kitų komponentų tarnavimo laiką. Antra - aukšto poliškumo esterinė alyvos bazė, kuri prailgina besidėvinčių detalių tarnavimo laiką. Esterų absorbcija ant metalinių paviršių pagerina tepimą esant sunkioms tepimo sąlygoms. Įvairių bandymų metu buvo nustatyta, jog RAVENOL ATF T-ULV Fluid pranoksta kitas žemo klampumo automatinių transmisijų alyvas nepaisant itin žemo šios alyvos klampumo. Taip pat ši alyva sumažina apie 12% mechaninius galios praradimus transmisijoje lyginant su kitomis alyvomis.

Saugumo informacija: Atsargiai! Pavojinga sveikatai! H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H332: Kenksminga įkvėpus. H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra: rifeniltiofosfatas ir tretiniai butilinti fenilo dariniai; naftaleno; Alkiltioalkoholio ir pakeistų fosforo junginių reakcijos produktai; 1-decenas, dimeksas, hidrintas. Gali sukelti alerginę reakciją. Saugoti nuo vaikų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu. Patekus į akis atsargiai plauti vandeniu 10-15 minučių, bei kreiptis į gydytoją. Nurijus: burną išskalaukite vandeniu. Neskatinti vėmimo. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti gaminio etiketę).

Ši prekė neturi atsiliepimų!

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: