w3c

w3c

Ledo tirpiklis RAVENOL 500ml
  • Ledo tirpiklis RAVENOL 500ml

Ledo tirpiklis RAVENOL 500ml

1420217-500-05-000
2,09 €

Tirpiklis skirtas veiksmingai ir greitai tirpdyti šerkšną, ledą ar sniegą nuo automobilio stiklų bei žibintų. Nekenkia chromuotoms, plastikinėms, guminėms automobilio detalėms. Priemonę galima naudoti durų spynelių atitirpinimui. Tirpiklis apsaugo nuo naujo ledo formavimosi.

Ledo tirpiklis RAVENOL 500ml

Ledo tirpiklis

2,09 €

w3c

Kiekis :
Prekių pristatymas
Užduoti klausimą
Atsiprašome, šiuo metu šios prekės sandėlyje neturime!

Išparduota

 

Saugus apsipirkimas internetu

 

Greitas prekių pristatymas

 

Prekes galite grąžinti per 14 dienų

Naudojimas: Nuvalykite sniegą ir palaidą ledą su ledo gramdikliu ar sniego valymo šluotele. Pasukite purškiklio galvutę į kairę ir purškite ant pavirčiaus 15cm atstumu iš viršaus į apačią. Kai purškiate, laikykite tirpiklio buteliuką vertikaliai. Po naudojimo uždarykite purškiklio galvutę.

Sudėtyje yra: etanolio 25-50%, etandiolio 1-3% ir butanono 1-3%.

Atsargiai! Pavojinga! H226 Degus skystis ir garai. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. P403 + P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Ši prekė neturi atsiliepimų!

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: