w3c

w3c

Variklių konservavimo tepalas RAVENOL Fogging Oil 400ml
  • Variklių konservavimo tepalas RAVENOL Fogging Oil 400ml

Variklių konservavimo tepalas RAVENOL Fogging Oil 400ml

1360035-400-05-000
6,33 €

Variklių konservavimo tepalas RAVENOL Fogging Oil yra antikorozinis aerozolis specialiai sukurtas apsaugoti variklių cilindrų sieneles, stūmoklių žiedus ir kitus vidinius variklių paviršius nuo rūdžių ar korozijos sandėliuojant.

Variklių konservavimo tepalas RAVENOL Fogging Oil 400ml

Variklių

6,33 €

w3c

Kiekis :
Prekių pristatymas
Užduoti klausimą

Paskubėkite! Tik 12 vnt. liko sandėlyje!

Yra sandėlyje

 

Saugus apsipirkimas internetu

 

Greitas prekių pristatymas

 

Prekes galite grąžinti per 14 dienų

Geriausiai tinka naudoti pakabinamiems ir stacionariems laivų/valčių varikliams, generatoriams, žoliapjovėms, sniego motociklams ar kitai sezoniškai naudojamai technikai.

Naudojimas: Prieš naudojant gerai suplakite. Leiskite užkurtam varikliui įšilti, užgesinkite variklį ir purškite aerozolį į karbiuratorių kol variklis sustos. išimkite uždegimo žvakes ir pripurškite aerozolio į kiekvieną cilindrą. Įsukite uždegimo žvakes į vietą. Taip pat supurškite variklio galvutes ir alkūninį veleną lėtai sukant ranka ar starterio pagalba.

Sudėtyje yra: Angliavandeniliai, C9-C10, n-alkanai, izoalkanai, ciklenai, <2% aromatiniai angliavandeniai 20-25%, izobutanas 50-80%, propanas 5-10%, n-butanas 1-3%.

Pavojinga! H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/Pagalbos telefono numeris. P405 Laikyti užrakintą. P410 + P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P501 Turinį / talpą šalinkite perduodami patvirtintai perdirbimo arba atliekų šalinimo įmonei.

Ši prekė neturi atsiliepimų!

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: